Forskningsfinansiering

Grants Office är den del av enheten som ger forskare och administratörer vid Umeå universitet ett kvalificerat stöd i frågor som rör extern nationell och internationell forskningsfinansiering.

Grants Office har kunskap om aktuella utlysningar och kan hjälpa till med rådgivning och idéutveckling av projekt, skrivstöd under ansökningsprocessen, samt budget, revision, prefektintyg och stödbrev.

Vi erbjuder även riktade informations- och utbildningsinsatser till institutioner och enheter om tillgängliga forskningsmedel och vad man bör tänka på när man skriver ansökningar riktade till olika finansiärer. Administratörer kan också få information och stöd inom projekthantering och redovisning av projekt.

Grants Office kan bidra med: 

  • information om aktuella utlysningar
  • rådgivning och idéutveckling
  • stöd att skriva ansökan
  • stöd för budget och kontrakt
  • ekonomiadministration under projekttiden
  • rådgivning vid revision av projekt
  • mallar och stöddokument

Vårt stöd omfattar också koordinering och upprätthållande av deltagande i internationella databaser och relevanta nätverk.

Mer information för dig som är anställd


Sidansvarig: Malin Vikström

Utskriftsversion

Kontakta oss på Grants Office

EU-expert

Agneta Hånell Plamboeck
Telefon: 090-786 56 61

Forskningssamordnare

Annett Wolf
Mobil: 072-550 82 09

Bodil Formark
Mobil: 072 714 90 46

Anders Wennström
Telefon: 090-786 56 57
Mobil: 070-272 34 20

Folmer Bokma
Telefon: 090-786 71 21
Mobil: 070-530 72 44

Ekonomer

Carina Forsberg
Ekonom, redovisning
Telefon: 090-786 59 53

Sussi Mikaelsson
Ekonom, budget
Telefon: 090-786 79 29

Universitetsjurister

Tina Nordström
Telefon: 090-786 92 85

Petra Kanon
Telefon: 090-786 68 30