Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Drugge, Anna-Lill

How can we do it right?: ethical uncertainty in Swedish Sami research
Journal of Academic Ethics

2016

Hämta

Drugge, Anna-Lill
Brännlund, Isabelle

Challenging the mainstream through parrhesiastic theory and practice

2016

-

Drugge, Anna-Lill

Introduction

2016

-

Drugge, Anna-Lill

Ethics in Indigenous Research: Past Experiences - Future Challenges

2016

Hämta

Drugge, Anna-Lill

Forskningsetik och urfolksforskning

2016

-

Ledman, Anna-Lill

Turning the gaze from 'Them' to 'Us': challenging the mainstream in indigenous research

2015

-

Brännlund, Isabelle
Ledman, Anna-Lill
Löf, Annette; et al.

Rasbiologiskt språkbruk i statens rättsprocess mot sameby
Dagens Nyheter

2015

-

Ledman, Anna-Lill
Sehlin Macneil, Kristina
Saba Persson, Jenny

Samiskt fokus en viktig markering för öppenhet
Västerbottens Kuriren

2014

-

Ledman, Anna-Lill

Medskapandets konst?: Om samiskt inflytande i kulturhuvudstadsåret Umeå2014
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift

2014

-

Ledman, Anna-Lill
Brännlund, Isabelle
Löf, Annette; et al.

Vänd på perspektiven Umeå2014
Västerbottens Kuriren

2013

-


Sidansvarig: Malin Vikström

Utskriftsversion