Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Nyström, Peter
Kjellsson Lind, Annika

Svenska elevers kunskaper i TIMSS Advanced 2008 och 1995: En djupanalys av hur eleverna i gymnasieskolan förstår centrala begrepp inom fysiken

2010

-

Nyström, Peter
Kjellsson Lind, Annika

Alignment between TIMSS advanced and the Swedish national curriculum

2010

-

Nyström, Peter
Kjellsson Lind, Annika

Hur samstämmiga är svenska styrdokument och nationella prov med ramverk och uppgifteri TIMSS Advanced 2008?

2009

-

Jonasson, Per
Kjellsson, Annika
Sethson, Ingmar; et al.

Denatured states of human carbonic anhydrase II: An NMR study of hydrogen/deuterium exchange at tryptophan-indole-HN sites
FEBS Letters, 445: 361-365

1999

-


Sidansvarig: Malin Vikström

Utskriftsversion