Till umu.se

Anna Mannelqvist, controller

Områdeschef

Samverkan Lednings- och verksamhetsstöd

Malin Vikström, kommunikatör

Katalogansvarig Webbansvarig

Lednings- och verksamhetsstöd

Områdeschef Anna Mannelqvist
Verksamhetsledare
Katalogansvarig Malin Vikström
Webbansvarig Malin Vikström
Kommunikatör

Sidansvarig: Malin Vikström

Utskriftsversion