Till umu.se

Anna Mannelqvist, controller

Områdeschef

Samverkan Lednings- och verksamhetsstöd

Malin Vikström, kommunikatör

Katalogansvarig Webbansvarig

Lednings- och verksamhetsstöd

Enhetschef Hans-Olov Byquist
Områdeschef Anna Mannelqvist
Verksamhetsledare
IT-ansvarig Anna Norberg
Katalogansvarig Jessica Larsson Svanlund
Malin Vikström
Webbansvarig Katarina Henriksson
Malin Vikström
Kommunikatör

Sidansvarig: Malin Vikström

Utskriftsversion