Till umu.se

Anna Mannelqvist, controller

Områdeschef

Samverkan Lednings- och verksamhetsstöd

Enhetschef Hans-Olov Byquist
Områdeschef Anna Mannelqvist
Verksamhetsledare
IT-ansvarig Anna Norberg
Webbansvarig Katarina Henriksson

Sidansvarig: Malin Vikström

Utskriftsversion