Anna Mannelqvist, controller

Områdeschef

Samverkan Lednings- och verksamhetsstöd

Enhetschef Hans-Olov Byquist
Områdeschef Anna Mannelqvist
Verksamhetsledare
Administratör Benkt Wiklund
Företagsforskarskolan
Katalogansvarig Lena Holmberg
Webbansvarig Katarina Henriksson

Sidansvarig: Lena Holmberg

Utskriftsversion