AIMday: Turism

Datum: 2017-03-21
Tid: 08.30 - 13.00
Plats: Samverkanshuset, Triple Helix
Evenemanget vänder sig till: allmänheten

Umeå universitet bjuder in till AIMday Tursim - ett tillfälle för företag, organisationer och forskare att knyta kontakter och utbyta kunskap och erfarenheter.

Dagen låter dig lyfta frågor på temat Turism. Frågor som rör just dig och din verksamhet. Du får diskutera din frågeställning med forskare vid Umeå universitet och tillsammans hittar ni förhoppningsvis direkta svar, vägar för fortsatt utveckling och eventuellt samarbete.

Syftet med AIMday Turism är att öka förståelsen, ge ny kunskap och nya perspektiv på utmaningar inom turism och besöksnäringsrelaterad verksamhet med olika inriktningar och skapa möjligheter för utveckling av både verksamheter och forskning genom utbyte och samverkan.

Under AIMday Turism diskuteras frågor och problemområden som formulerats av deltagarna. Frågeställningarna matchas med forskares kunskap och specialistkompetens. Varje fråga diskuteras under en timme med syfte att skapa förutsättningar för framtida samarbeten, ge nya infallsvinklar och generera ny kunskap.

Frågan registreras i förväg och är entrébiljetten för frågeställande organisation eller företag. Minst en fråga måste registreras för att få delta.

Exempel på frågeställningar:

  • Hur kan man i ord, ljud och bild levandegöra och förmedla en upplevelse till både svensktalande och internationella besökare?
  • Hur kan turism användas för att öka den regionala attraktiviteten?
  • Hur kan man som turismföretagare arbeta med och kommunicera hållbarhet utan att det framstår klyschigt eller som ”Greenwashing”?

Program

08.30-09.00 Välkommen, uppstart, genomgång av upplägg osv.
09.00-10.00 Session 1
10.00-10.30 Fika
10.30-11.30 Session 2
11.30-12:00 Summering och därefter lunch för AIMday-deltagare
13.00 Hörsal G, Humanisthuset.

AIMday-formatet är unikt och enkelt - en fråga, en timme, en expertgrupp.

Formatet har visat sig vara framgångsrikt för att hitta värdefulla kontakter som kan leda till forskningssamarbeten och nya lösningar på organisationers frågor.

För dig som är forskare kan AIMday ge nya kontakter och kunskap om företag och organisationers behov av ny kunskap och kompetens inom ditt forskningsområde. Det kan ge inspiration och idéer som ökar kvaliteten på din egen forskning och en möjlighet att träffa andra forskare och diskutera gemensamma intressen.

Anmälan

Är du som företag/organisation intresserad av ämnet anmäler du dig till AIMday Turism via http://aimday.se/turism-umea-2017 genom att registrera en frågeställning som du/ni vill diskutera med forskare - senast 27 februari.

Registrering för forskare öppnar den 27 februari och stänger den 9 mars.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Kontakt

Vill du veta mer angående AIMday eller diskutera tänkbara frågeställningar kontakta:
Enheten för externa relationer, Umeå universitet
Anna Sandström Emmelin, 090-786 60 21 eller
Tapio Alakörkkö, 090-786 98 35

www.aimday.se
 


Arrangör: Enheten för externa relationer i samarbete med Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Kontaktperson: Anna Sandström Emmelin
Läs mer om AIMday Turism
Evenemangstyp: Seminarium
Lägg till i din kalender