About the Office for External Relations

Beskrivning av verksamhetens inriktning, olika verksamhetsområden.

Ytterligare förslag till undersidor (dvs länk i vänsternavigation):

  • Job Opportunities
  • Strategic planning / Goals / Vision
  • Current Projects
    Beskrivning av de projekt som är intressanta för externa målgrupper

Page Editor: Malin Vikström

Print page