Nationell agenda ska göra Sverige ledande på 3D-printing

En nationell agenda för additiv tillverkning – eller 3D-printing – har tagits fram i ett brett samarbete mellan ett 50-tal företag, lärosäten och institut i Sverige. Syftet med agendan är att beskriva området, behov och möjligheter hos nyckelaktörer, formulera långsiktiga mål samt föreslå nödvändiga åtgärder och aktiviteter för att nå det gemensamma målet, att göra Sverige världsledande på området.

Möjligheterna är stora. Den nya tekniken förutspås leda till nästa industriella revolution, och spara stora mängder tid och resurser.

– Vi vill att agendan ska bli den första byggstenen för ett nationellt engagemang och en gemensam plan inom området. Framför allt ska den hjälpa Sverige att ta tillvara den samlade potentialen hos våra företag, universitet, entreprenörer och makers, säger Agneta Marell, ordförande för projektgruppen och vice rektor vid Umeå universitet.

Agendan är framtagen inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Projektet har letts av en arbetsgrupp bestående av sex personer från: Algoryx Simulations AB, Linköpings universitet, Swerea IVF, Tetra Pak och Umeå universitet. Mats Falck områdeschef vid Enheten för externa relationer, Umeå universitet har koordinerat arbetet.


Sidansvarig: Mats Falck

Utskriftsversion

Kontakt

Mats Falck, projektsamordnare

Enheten för externa relationer, Umeå universitet
Mobil: +46 70 214 40 40

Arbetsgrupp:

Kenneth Bodin, CEO, Algoryx Simulations AB
Mobil: +46 (0)70-631 55 20

Johan Ölvander, Professor, Linköping University
Tel: +46 (0)13 28 1711

Johanna Stiernstedt, Senior Scientist, Swerea IVF
Mobil: +46 (0)70-780 60 34

Mi Åberg, Technical Concept Designer, Tetra Pak
Mobil: +46 (0)733 363895

Marlene Johansson, universitetslektor, tf föreståndare, Sliperiet, Umeå universitet
Mobil: +46 (0)72-533 99 21


Om projektet i media

2 maj 2014: sydsvenskan.se: 3D-skrivare kan ge industrin en nystart

30 april 2014
dn.se:
3D kan ge industrin en nystart

11 april 2014
arbeidslivinorden.org:
Genombrott för 3d-tekniken driver upp tempot i produktutvecklingen

31 mars 2014
3dp.se:
Han samlar svenskt forskningsbehov

19 december 2013
infotechumea.se: 3D-skrivare kan bli svensk framtidsindustri