Till umu.se

Välkommen till enheten för externa relationer

Externa relationer är Umeå universitets centrala stöd för samverkan och forskningsfinansiering.

Vi erbjuder forskare och lärare ett specialiserat stöd genom implementering av samverkansmodeller eller ett stöd för forskningsfinansiering.

Vi fungerar också som en kontakt för företag, organisationer och myndigheter som vill samarbeta med Umeå universitets forskare och studenter. I vår uppgift ingår även att vara ett stöd för universitetsledningen och de strategiska råden.

Välkommen att kontakta oss!

Aktuellt

Lyckad uppstart för co-op 2016

Lyckad uppstart för co-op 2016

Tio företag och omkring 60 ingenjörsstudenter samlades på Sliperiet den 7 september för att lära känna varandra och få veta mer om co-op, en utbildningsmodell som bygger på samarbete mellan utbildning och näringsliv.Sidansvarig: Malin Vikström
2016-05-31

För dig som är anställd vid UmU

Externa relationers stöd för Umeå universitets anställda finner du på Aurora som du når via länken ”Medarbetare” högst upp på sidan. Vårt stöd hittar du under Stöd till forskning eller Stöd till utbildning, under Innovation och samverkan.


Kontakta oss

Enheten för externa relationer (ER)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 5

Tel:  090-786 7641

Kontaktformulär