Till umu.se

Enheten för externa relationer

Externa relationer är Umeå universitets centrala funktion för samverkan med uppgift att erbjuda stöd till ledning, fakulteter och institutioner. Vi är därmed också en kontakt för företag, organisationer och myndigheter som söker samarbete med Umeå universitet, våra forskare och studenter.

Vänd dig till oss om du vill få kontakt med universitetet eller om du har en idé, ett problem eller söker kompetens. Vi arbetar med att identifiera, utveckla och implementera samverkansaktiviteter som stärker universitetets forskning, utbildning och innovation och bidrar till samverkan regionalt, nationellt och internationellt.

Vi har kontakter både inom och utanför universitetet och fångar upp trender och idéer för samverkan med Umeå universitet och tar det vidare till universitetsledning, fakulteter och institutioner.

Läs mer om vad vi gör under Vår verksamhet. Till höger hittar du också genvägar till några aktuella projekt och verksamheter.  

Välkommen att kontakta oss, vi ser till att ni hamnar rätt!

Samverkansmodell

Umeå universitet i co-op samarbete med Sigma Industry East/North

Co-op samarbete Umeå universitet och Sigma Industry samarbetar för att ge studenter möjlighet till arbetsintegrerat lärande genom studiebesök, projektarbeten och examensjobb. Genom att varva studier med arbete i ett företag skaffar sig studenter som deltar i co-op ett försprång till arbete efter studierna.


Utvecklingsprojekt

Medel att söka för samverkan

Verifiering för samverkan Verifiering för samverkan (VFS) är en enkel finansieringsform för att få i gång och testa samarbetsprojekt mellan akademi och företag eller annan organisation. Med hjälp av VFS kan ni förverkliga en gemensam projektidé, testa ert samarbete och lägga grunden för fortsatt samverkan


Utvecklingsprojekt

Umeå universitet bakom ny nationell branschförening inom 3D-printing

Umeå universitet bakom ny nationell branschförening inom 3D-printing

Additiv tillverkning Umeå universitet är med i styrelsen för en svensk branschförening med syfte att sprida information och kunskap om additiv tillverkning – en teknik som förutspås leda till nästa industriella revolution. Universitetet är också en av initiativtagarna till att föreningen Sveat nu breddas med fler medlemmar.Sidansvarig: Malin Vikström
2015-09-17

För dig som är student

Externa relationers stöd för dig som är student vid Umeå universitet hittar du på webbenplatsen för "Student" under ingång Arbetsliv och karriär.


För dig som är anställd

Externa relationers stöd för Umeå universitets anställda finner du på Aurora som du når via länken ”Medarbetare” högst upp på sidan.


Kontakta oss

Enheten för externa relationer (ER)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 5

Tel:  090-786 7641

Kontaktformulär