Till umu.se

Enheten för externa relationer

Externa relationer är Umeå universitets centrala funktion för samverkan med uppgift att erbjuda stöd till ledning, fakulteter och institutioner. Vi är därmed också en kontakt för företag, organisationer och myndigheter som söker samarbete med Umeå universitet, våra forskare och studenter.

Vänd dig till oss om du vill få kontakt med universitetet eller om du har en idé, ett problem eller söker kompetens. Vi arbetar med att identifiera, utveckla och implementera samverkansaktiviteter som stärker universitetets forskning, utbildning och innovation och bidrar till samverkan regionalt, nationellt och internationellt.

Vi har kontakter både inom och utanför universitetet och fångar upp trender och idéer för samverkan med Umeå universitet och tar det vidare till universitetsledning, fakulteter och institutioner.

Läs mer om vad vi gör under Vår verksamhet. Till höger hittar du också genvägar till några aktuella projekt och verksamheter.  

Välkommen att kontakta oss, vi ser till att ni hamnar rätt!

Caféserie våren 2016 om bisysslor

Umeå universitet ger under våren 2016 en caféserie där våra forskare får inspiration till att nyttiggöra sin forskning utanför universitetet.

Det är också ett tillfälle att byta erfarenheter kring bisysslor och skaffa sig mer kunskap om vilket stödsystem som finns för att ta sin idé vidare.

Caféserien startar med 3 forskare som berättar om hur deras kompetens kommit till nytta i andra sammanhang än i forskning och utbildning och följer upp det med ytterligare 3 caféer med mer inspiration och handfasta tips kring hur man kan gå tillväga och vilket stöd det finns för innovations- och affärsutveckling.

Läs mer


Sidansvarig: Malin Vikström
2015-09-17

För dig som är anställd

Externa relationers stöd för Umeå universitets anställda finner du på Aurora som du når via länken ”Medarbetare” högst upp på sidan.


Kalendarium ER

Till kalendariet

Kontakta oss

Enheten för externa relationer (ER)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 5

Tel:  090-786 7641

Kontaktformulär