Enheten för externa relationer

Enheten för externa relationer är universitetets gemensamma och centrala enhet för samverkan och forskningsfinansiering.

Vi erbjuder stöd till universitetsledning, fakulteter, institutioner, forskare, lärare och administratörer för:

  • externa kontakter och nätverk
  • att utveckla och genomföra samverkansaktiviteter
  • ökad forskningsfinansiering
  • att skapa mötesplatser

Vi fungerar också som en ingång för företag, organisationer och myndigheter som vill komma i kontakt med universitetets forskare, lärare och studenter för samarbete.

Välkommen att höra av dig till oss!


Kontakta oss

Enheten för externa relationer (ER)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 5

Tel:  090-786 7641

Kontaktformulär

Kalendarium ER

Till kalendariet