Till umu.se

Enheten för externa relationer

Samverkan med Umeå universitet innebär att du får tillgång till akademisk kompetens och nya forskningsrön, utbildning, kompetensutveckling, mötesplatser eller seminarier och konferenser.

Vårt uppdrag är att fungera som ett stöd och en kontakt för företag, organisationer och myndigheter som söker samarbete och kontakt med Umeå universitets fakulteter, institutioner, anställda och studenter.

Vi kan erbjuda expertkunskap, nätverk och verktyg för:

Här kan du läsa mer om vår verksamhet.

Tillsammans skapar vi ökad samhällsnytta!

Aktuellt

Medel att söka för samverkan

Verifiering för samverkan (VFS) är en enkel finansieringsform för att få i gång och testa samarbetsprojekt mellan akademi och företag eller annan organisation. Med hjälp av VFS kan ni förverkliga en gemensam projektidé, testa ert samarbete och lägga grunden för fortsatt samverkan


Företagsforskarskolan söker nya projekt

Nu söker Företagsforskarskolan för innovation och samverkan nya projekt där företag, stiftelse eller offentlig förvaltning arbetar tillsammans med en forskare under 4 år för att lösa ett gemensamt forskningsproblem för framtiden. Doktoranden ingår i en multidisciplinär forskargrupp och får under utbildningen ett skräddarsytt kurspaket för att vara förberedd för arbete utanför akademien.  Utskriftsversion

Sidansvarig: Malin Vikström
2014-11-26

Kalendarium ER

Till kalendariet

Kontakta oss

Enheten för externa relationer (ER)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 5

Tel:  090-786 7641

Kontaktformulär