Till umu.se

Välkommen till enheten för externa relationer

Externa relationer är Umeå universitets centrala stöd för samverkan och forskningsfinansiering.

Vi erbjuder forskare och lärare stöd för implementering av samverkansmodeller samt ett stöd för forskningsfinansiering.

Vi fungerar också som en kontakt för företag, organisationer och myndigheter som vill samarbeta med Umeå universitets forskare och studenter.

I vår uppgift ingår även att vara ett stöd för universitetsledningen gällande samverkan och forskningsfinansiering.

Välkommen att kontakta oss!


För dig som är anställd vid UmU

Externa relationers stöd för Umeå universitets anställda finner du på Aurora som du når via länken ”Medarbetare” högst upp på sidan. Vårt stöd hittar du under Stöd till forskning eller Stöd till utbildning, under Innovation och samverkan.


Kalendarium ER

Till kalendariet

Kontakta oss

Enheten för externa relationer (ER)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 5

Tel:  090-786 7641

Kontaktformulär