Till umu.se

Enheten för externa relationer

Externa relationer är Umeå universitets centrala funktion för samverkan med uppgift att erbjuda stöd till ledning, fakulteter och institutioner. Vi är därmed också en kontakt för företag, organisationer och myndigheter som söker samarbete med Umeå universitet, våra forskare och studenter.

Vänd dig till oss om du vill få kontakt med universitetet eller om du har en idé, ett problem eller söker kompetens. Vi arbetar med att identifiera, utveckla och implementera samverkansaktiviteter som stärker universitetets forskning, utbildning och innovation och bidrar till samverkan regionalt, nationellt och internationellt.

Vi har kontakter både inom och utanför universitetet och fångar upp trender och idéer för samverkan med Umeå universitet och tar det vidare till universitetsledning, fakulteter och institutioner.

Läs mer om vad vi gör under Vår verksamhet. Till höger hittar du också genvägar till några aktuella projekt och verksamheter.  

Välkommen att kontakta oss, vi ser till att ni hamnar rätt!

Aktuellt

Inbjudan till workshopserie Entreprenom

Handelshögskolan och Externa relationer bjuder in till workshopserie Entreprenom. Lärare och forskare vid Umeå universitet får veta mer om utveckling av idéer och entrerenöriella processer.


Välkommen till Umeå GE Garage

Välkommen till Umeå GE Garage

Den 7–10 oktober är Umeå universitet med och arrangerar GE Garages på Sliperiet i Umeå. Syftet med dagarna är att skapa intresse för teknik, innovationer och digital tillverkning. På plats finns också den senaste utrustningen, alltifrån 3D-printrar och 3D-scannrar till CNC-fräsar och laserskärare.


Umeå universitet bakom ny nationell branschförening inom 3D-printing

Umeå universitet bakom ny nationell branschförening inom 3D-printing

Umeå universitet är med i styrelsen för en svensk branschförening med syfte att sprida information och kunskap om additiv tillverkning – en teknik som förutspås leda till nästa industriella revolution. Universitetet är också en av initiativtagarna till att föreningen Sveat nu breddas med fler medlemmar.


Medel att söka för samverkan

Verifiering för samverkan (VFS) är en enkel finansieringsform för att få i gång och testa samarbetsprojekt mellan akademi och företag eller annan organisation. Med hjälp av VFS kan ni förverkliga en gemensam projektidé, testa ert samarbete och lägga grunden för fortsatt samverkan


Företagsforskarskolan söker nya projekt

Nu söker Företagsforskarskolan för innovation och samverkan nya projekt där företag, stiftelse eller offentlig förvaltning arbetar tillsammans med en forskare under 4 år för att lösa ett gemensamt forskningsproblem för framtiden. Doktoranden ingår i en multidisciplinär forskargrupp och får under utbildningen ett skräddarsytt kurspaket för att vara förberedd för arbete utanför akademien.  Utskriftsversion

Sidansvarig: Malin Vikström
2015-09-17

För dig som är student

Externa relationers stöd för dig som är student vid Umeå universitet hittar du på webbenplatsen för "Student" under ingång Arbetsliv och karriär.


För dig som är anställd

Externa relationers stöd för Umeå universitets anställda finner du på Aurora som du når via länken ”Medarbetare” högst upp på sidan.


Kontakta oss

Enheten för externa relationer (ER)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 5

Tel:  090-786 7641

Kontaktformulär