Till umu.se

Enheten för externa relationer

Samverkan handlar om att tillsammans hitta nya infallsvinklar och kreativa lösningar som för alla inblandade kan leda till utveckling. Genom ett utbyte av kompetenser i kortare eller längre samarbeten får vi på universitetet högre kvalitet i vår forskning och utbildning och kunskap och kompetens kommer till nytta i samhället.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att fungera som ett stöd och en kontakt för företag, organisationer och myndigheter som söker samarbete och kontakt med Umeå universitets fakulteter, institutioner, anställda och studenter.

Vi kan erbjuda expertkunskap, nätverk och verktyg för:

  • kontakter med universitetets studenter för samarbeten
  • kontakt med och former för samarbete med universitetets forskare
  • kompetensutveckling och uppdragsutbildning
  • innovation och nyttiggörande
  • mötesplatser och nätverk

Läs mer om våra uppdrag och projekt

Välkommen att kontakta oss!

Nyheter

dn.se: 3D kan ge industrin en nystart

2014-04-30
Umeå universitets projekt om additiv tillverkning (3D-printing och digital direkttillverkning) tittar närmare på hur den nya tekniken ska kunna lyfta svensk industri – och kanske flytta jobb från lågk...

arbeidslivinorden.org: Genombrott för 3d-tekniken driver upp tempot i produktutvecklingen

2014-04-11
Mats Falck vid Externa relationer på Umeå universitet driver på uppdrag av Vinnova ett projekt kring additiv tillverkning och 3d-teknik. Målet är att ta fram en nationell agenda för att 3d-teknologin ...

3dp.se: Han samlar svenskt forskningsbehov

2014-03-31
Mats Falck, områdeschef för innovationssamverkan vid Externa relationer Umeå universitet, är koordinator för den nationella agendan Designdriven digital direkttillverkning. Han är nu, tillsammans med ...

Läs fler nyheter från ENS


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Malin Vikström
2014-05-27